Browsing Category

Uncategorized

@Thoughts @Uncategorized

HARDER THAN I EXPECTED…

september 19, 2017

Siste tiden har vært fryktelig travel, både med kjæreste-besøk og skole. Vi har holdt på med et gruppe prosjekt som vi skal prestere på Elvelangs på torsdag, så det blir spennende! Etter ti herlige dager med litt kjæreste tid, svingte jeg Loïc innom flyplassen tidlig lørdags morgen. Jeg skal ikke legge skjul på at det var litt tyngre enn forventet. Det er så lett å venne seg til det å ha en person rundt seg, helt til realiteten slår inn og du står på Gardermoen og kysser farvel. I tillegg har energien vært litt dalende, så jeg var vel mer sårbar enn normalt. Høsten har alltid vært spesiell for meg, og innerst inne vet jeg at kroppen føler på det samme. Det var nettop denne årstiden som utløste et av mine største mareritt, og lot meg bli sengeliggende i hele seks måneder. Så jeg er bevisst på at høsten er mer utfordrende enn de andre årstidene. Energien blir automatisk lavere, uavhengig av aktivitetsnivå, og jeg blir mer sårbar. Når luften blir kvassere og høstfargene popper frem, er det naturlig for meg at kroppen reagerer. Tenk deg om, hva husker du best av positive opplevelser og negative? For meg er det negative dominerende, og jeg tror du føler det samme. Derfor er det viktig å håndtere følelser, slik at du kan gi kroppen muligheten til å endre de negative opplevelsene.

Si at du har faller ned trappene hjemme, da vil du automatisk assosiere trapper med en negativ følelse. Hvis du håndterer denne, og går trapper igjen. Så vil kroppen din få en helt annen opplevelse, og du vil ikke lengre trigge den frykten i deg for å falle igjen. Og når du har overvunnet frykten, så er sannsynligheten for at det skjer igjen, minimal. Prøv selv, du vil bli overrasket! It’s been a few busy weeks with both boyfriend visit and school. We’ve been doing this group project that we are gonna present this Thursday at an event called Elvelangs (a river walk by torchlight), so that’s exciting! After ten lovely days with Loïc, it was time for him to leave again on Saturday morning. I’m not gonna hide the fact that it was a lot harder than I’d expected. It’s so easy to get used to having someone around, but then reality kicks in and you’re standing at the airport kissing goodbye. In addition to that, my energy’s been a little low lately, so I guess I was a bit more vulnerable than normally. The fall has always been special to me, and deep down my body feels the same. It was precisely this time of the year where my greatest nightmare came alive, and I was bedridden for six whole months. So I’m always a bit more conscious about the fall. My energy automatically lowers, regardless of my activity level, and I get more vulnerable. When the air gets crispier and the fall colors pops out, its natural for me that the body reacts the way it does. Think about it, do you remember the positive or the negative experiences the best? For me, the negative ones dominates, and I think you feel the same. That’s why its important to deal with your emotions, like that you can give your body the opportunity to change the experience.

Let’s say you fell down the stairs at home one time, then you’ll automatically associate the stairs with a negative emotion. If you deal with this emotion, and walk the stairs again. Your body will experience something else, and you’ll no longer trigger the fear for falling down the stairs again. When you’ve overcome this fear, the chances of it happening again, is minimal. Try yourself, you’ll be surprised! 

 

@Uncategorized

MENTALLY READY

august 22, 2017

How to have a good morning:

1. Go for a morning run
2. Take a cold shower
3. Eat a good breakfast

Jeg gløder innvendig, som en vulkan som bare venter på å skyte glødende lava. Skoleåret er offisielt igang, og jeg kan med hånden på hjertet si at jeg trives allerede. Det er som den dagen jeg tok på mitt første par med slalåmski, hvor magen ble fylt av små, søte sommerfugler. Jeg trodde aldri jeg skulle få oppleve en så sterk lidenskap (som jeg hadde til ski) igjen. Det føltes som om verden raste i hodet på meg da jeg sluttet, men nå skjønner jeg at det valget jeg tok, var rett. Frykten for at jeg ikke kom til å trives på skolebenken var stor, og den tente glør i pessimisten i meg. Men allerede etter ti minutter begynte skuldrene å senke seg og jeg kjente at klumpen i magen lettet. Ting falt naturlig på plass, og jeg trengte ikke å strebe for og føle meg velkommen, som jeg ofte har opplevd før. Det føles godt å endelig kunne dele denne lidenskapen med andre likesinnede mennesker. Snakke, diskutere og ikke minst bli kjent med hverandre. Jeg vet jeg har hatt litt trøbbel med skole før, med tanke på ME diagnosen min, men alt føles annerledes nå. Jeg føler meg sterk mentalt, og det er noe jeg ikke har opplevd før. 

// I’m glowing inside, like a volcano that’s just about to spit out red-glowing lava. My school year has officially started, and honestly, I’m already enjoying it. It feels like the day I put on my first pair of skis, where my stomach just got filled with tiny, cute butterflies. I never thought I would be able to experience the same strong passion (that I had for skiing) again. It felt like the world was collapsing when I quit skiing, but now I truly see that the choice I made, was right. The fear of not being able to enjoy school was big, and it made me very skeptical about starting school. But already after ten minutes my shoulders started lowering and the lump in my stomach faded. Things kind of fell into place, and I didn’t have to strive to fit in and feel welcome, as I’ve often experienced before. It felt good to finally have someone to share this passion with. Talk, discuss and just get to know each other. I know I’ve had some bad experience with school before, after my chronic fatigue situation, but this feels different. I feel strong mentally, and that’s something I haven’t experienced before. 

@Uncategorized

APPRECIATE WHAT YOU HAVE

august 18, 2017

 

Det er viktig å sette pris på det du har, for i morgen kan det være borte. Alt som foregår rundt i verden om dagen, setter livet litt mer i perspektiv for min del. Jeg har så mange bekymringer langt frem i tid, hva om ditt skjer og hva om datt skjer, hva gjør jeg da? Av og til må jeg bare lære meg å stole mer på universet, og håpe på at ting ordner seg til slutt, for det gjør som oftest det. Så forleden droppet jeg opplegget på fadderuken, og dro til en gammel ski venninne. Været var helt herlig, så vi bestemt oss for å ta et lite kveldsbad. Vi kom akkurat tidsnok til solnedgangen og fikk nyte hvert eneste lille sekund mens vi marsjerte ut i det kalde vannet. Etter et forfriskende bad dro vi hjem og lagde en deilig smoothie, før turen bar hjem igjen. Slike kvelder er det jeg virkelig setter pris på, når jeg klarer å lytte til meg selv og gjøre det som føles bra for meg. Du trenger ikke alltid å følge strømmen for å passe inn, det viktigste stedet å passe er inn er hos deg selv. Finne ut hva som er bra for deg, og det som gir deg energi i hverdagen. For når du har det bra med deg selv, tiltrekker du deg de menneskene som er bra for deg. 

// It’s important to appreciate what you have today, cause it might be gone tomorrow. Everything that’s happening around the world, puts my life a bit more in perspective. I have so many concerns in the future, what if this happens and what if that happens, what do I do then? Sometimes I just gotta trust the universe a bit more, and hope that everything works out in the end, cause it usually does. So I decided to drop out of the whole «fadderuken» (a week where you get to know people at school with lots of parties), and I went to an old ski friend. The weather that day was amazing, so we decided to go for an evening swim. We got there just in time for the sunset and we enjoyed every single second of it while marching out in the cold water. After a fresh swim we went home to make a lovely smoothie, before I drove home again. Those kind of evenings are the once I appreciate the most, when I listen to myself and do what feels good for me. You don’t always have to go with the flow to fit it, the most important place to fit in, is with yourself. Find out what feels good for you, and what gives you energy in your daily life. Cause when you feel good about yourself, you attract the people who are good for you. 

@Uncategorized

ONE OF «THOSE» KIND OF DAYS

august 11, 2017

 I dag er ikke min dag kjenner jeg. Ikke av noe spesifikk grunn, men jeg kjenner bare kroppslig at ting ikke er helt på topp. For det første har jeg sovet veldig dårlig i natt, noe som setter meg veldig ut av spill. Ikke hjelper det heller at jeg kjøpte et sengesett som var helt grusomt, så jeg våknet opp med rød og irritert hud på hele kroppen. Men det er ikke derfor jeg kjenner meg litt «uttafor» hvis jeg kan si det på den måten, det er bare store endringer som pågår. Jeg har flyttet hjemmefra, snart begynner jeg på skole og nye utfordringer står for tur…. sånne små ting som tar litt ekstra på. Jeg er jo som sagt en perfeksjonist, og når ting ikke går min vei så føles det ut som verden raser i hodet på meg. Selv om jeg vet det finnes verre ting i verden, så blir jeg jo fortsatt preget av små ting som oppstår. Sånn som i dag når sengesettet ikke er som jeg vil, så plager det meg hele dagen. Da MÅ jeg bare finne et nytt sengesett som ikke klør. Det kan være litt slitsomt til tider å ha det sånn, men det har både sine negative OG positive sider. Sånn i forhold til å legge ned det som skal til, så legger jeg jo ned et ganske solid arbeid. Og det er jo en positiv ting. Så i dag får jeg bare ta dagen som den kommer. Ikke pushe noe som helst, for da går i hvert fall ting galt. ÆSJ jeg hater sånne dager, men jeg føler det er viktig å vise dere sånne type dager også. Håper du har en betydelig bedre dag enn det jeg har 🙂

// Today’s just not my day. Not for any specific reasons, I just feel that my body isn’t at its right place. First of all I didn’t sleep good during the night, which already ruined my morning. And of course it doesn’t help that my new bedsheets were terrible, so I woke up with irritated skin all over my body. But this is not why I feel a bit down today, it’s just a lot going on. Moving, soon starting school and new challenges to come… small stuff that makes my energy a bit lower than usual. As I’ve mentioned before, I’m a perfectionist, and when things doesn’t go my way I feel like the world is collapsing. Even though I know there are worse things in life, I still get effected by small stuff. So today when the bedsheets weren’t as planned, I think about it all day. So the only thing to do when it happens is to find a solution as fast as possible. Of course it can be challenging to be a perfectionist, but it has both its negative AND positive sides. Like when I work on stuff, I don’t finishing something before I feel its one hundred percent. And that’s a good thing. So today I’m just gonna go with the flow, not push it, cause that’s never a good choice. URGH I hate those kind of days, even though it’s very important to share these kind of days too. I hope you’re having a better day than me so far 🙂 

@Uncategorized

HIKE MORE, WORRY LESS

juli 31, 2017

Skolestart nærmer seg med stormskritt, og jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte. Som liten har jeg alltid vært glad i skole, men etter alt jeg har vært igjennom de siste årene, så har det endret seg. Det er noe med skole som gir meg klump i magen, alle de obligatoriske gjøremålene som hører med. Stå opp, stille til undervisning, levere innleveringer, være sosial…. Hva om jeg blir syk igjen? Hva om jeg ikke klarer å fullføre? Hva om jeg blir sengeliggende igjen? Hva om, hva om, hva om…. Det er ikke noe jeg kan styre, og det skremmer meg litt. Jeg er en kontrollfreak av natur, og det å måtte gi slipp på kontrollen trives jeg svært lite med. Tankene svirrer, magen vrenger seg og jeg er mer stresset enn jeg velger å innrømme, men det er OK. Jeg har ikke gått igjennom alt det jeg har gjort, uten å ha lært noe av det. Innerst inne vet jeg at jeg vil klare meg helt fint, det er bare litt skummelt å hoppe i det.
Har du noen gang følt det sånn?

// I’m soon starting school, and I don’t know if I should cry or laugh. As a kid I used to love school, but after everything I’ve been through the past years, it has changed. There’s something about school that makes my stomach twist, all those mandatory tasks. Wake up, show up for school, hand in assignments, be social…. What if I get sick again? What if I don’t graduate? What if I get bedridden again? What if, what if, what if…. It’s something I cant control, and it scares me a little. I’m a control freak by nature, and having to give up the control is something I’m not comfortable with. My thoughts keeps spinning, my stomach is twisting and I’m more stressed than I’d like to admit, but it’s OK. I haven’t been through all those things, without gaining knowledge. Deep, deep down I know I’m gonna be alright, it’s just a bit scary to go for it.
Have you ever felt that way? 

@Uncategorized

BYE BYE CHILDHOOD

juli 28, 2017

We used the color «Harmoni», from Maxbo.

A sister is a little bit of childhood, that can never be lost <3

 Da var barndommen offisielt over, da både mitt og Maria sitt barndoms rom er malt. Da vi først flyttet til Geilo i 2008, hadde vi begge hver sin kul tapet på rommet. Noe både Maria og meg digget for å være helt ærlig. Maria gikk for jungel rommet, mens jeg gikk for hav rommet. I vinter tok mamma og meg fatt på mitt rom, og i går gikk vi løs på Maria sitt gamle rom. Vi fikk vel snaue to år som vegg roomies, før Maria valgte å flytte ned i kjelleren. Vi fikk allikevel unnagjort mange «sleepovers» før den tid, haha! Sånne koselige minner, som nå er malt bort. Jeg vet at minnene ikke forsvinner helt, men i et lite sekund slo realiteten inn. Nå flytter jeg til Oslo, og det er på tid at jeg klarer meg på egenhånd. Ingen mor og far ute i stuen som passer på, men en søster vegg i vegg har jeg heldigvis fått tilbake. Nytt rom, nye minner <3 Snakker om solstråla, så kommer Maria hjem i dag. Så i kveld er det reker på menyen, yum! Ha en herlig fredag hvor enn du befinner deg, så snakkes i morgen! 

// And the childhood is officially over, cause both me and Maria’s childhood room are painted. When we first moved to Geilo in 2008, the wallpaper was already there. Which both me and Maria kind of loved to be honest. Maria went for the jungle, and I went for the ocean. This winter me and my mom decided to paint my room, and today we finished Maria’s old room. We got about two years as wall roomies, before Maria choose to move downstairs. Two years already made a lot of «sleepovers», haha! Those cozy memories that we shared, and now they are painted away. I know the memories won’t disappear, but for a moment there, reality kicked in. I’m moving to Oslo, and its time for me to become independent. No mom and dad out in the living room taking care of me, but luckily I got my wall roomie back. New room, new memories <3 Speaking of which, Maria is coming home today. So tonights we’re having shrimps, yum! Have lovely Friday wherever you are, and I’ll see you tomorrow!