Browsing Category

Thoughts

@Thoughts

WE ARE IN A NORWEGIAN MAGAZINE (!!)

juli 14, 2017

This photo was taken 2 years ago, where my dad’s close cousin offered me a trip to see Maria ski her first World Championship. I hesitated a lot, due to my condition at the time. And I can really see why I did. I had been in bed since October, and this was in February. That makes 6 months, where I did literally nothing else but sleep and eat. It hurts me a little to see this photo, cause you can obviously see that I wasn’t in a good place in my life. I was pale, my eyes were puffy and my body was just so damn tired. 

But hey!! Look at me now, I’m glowing in my opinion. I finally feel like my puzzle has been solved, and I know what I need to do. I love my life just as it is right now, and I wake up grateful everyday. Grateful for those people I have around me, and grateful for just being alive, with more than enough energy. I wouldn’t have changed a single bit of my life, cause that’s what made me who I am today, and I have something to be proud of. 

Hvem hadde trodd det? At jeg skulle få dele en tre sidet artikkel i Se og Hør med min beste venn og søster. Det å få dele historien min på en såpass stor plattform, betyr virkelig mye for meg. Jeg vil så gjerne nå ut til de som opplever, eller har opplevd det samme som meg. Det å miste energien sin, føle at en ikke hører til noen plass og ikke minst gå glipp av alt det sosiale som tenårene medbringer, det er ikke så lett for en fjortenåring. Men nå står jeg her i dag, og jeg kunne ikke vært mer stolt over meg selv. Jeg kom meg igjennom det til slutt, og det har bare gjort meg sterkere. Nå faller pusle bitene på plass, og livet mitt tar en retning som gir meg sommerfugler i magen. Og jeg hadde aldri funnet den veien uten alt det jeg har vært igjennom. Jeg er så takknemlig for det livet jeg har, og det burde du også være. Vi kan dø i morgen, vil du virkelig kaste bort livet ditt på noe som ikke gjør deg lykkelig? Jeg har ikke tenkt til det i hvert fall, og det burde ikke du heller. Nå skal jeg kaste meg på et tog til Bienne, og vente på verdens beste kjæreste, ciiiaaooo <3

// Who would’ve thought that? That I got to share a three sided article in a big norwegian magazine (Se og Hør) with my best friend and sister. To share my story at a platform this big, really means a lot to me. I want to share my story with as many as possible, for those who experience or have experienced the same as me. To loose your energy, feel that you don’t belong anywhere and not to mention all the social stuff that the teenage life brings, isn’t easy for a fourteen year old to handle. But I’m here today, and I couldn’t be more proud of myself. I got through it in the end, and it only made me stronger. Now the puzzle pieces are coming together, and my life is headed in a direction that gives me butterflies. And I would’ve never figured this out if it wasn’t for all that I went through. I am so grateful for the life I have, and you should too. We might die tomorrow, do you really want to waste your life on something that doesn’t make you happy? I know I wont, and you shouldn’t either. But now I gotta run, I got a train to catch to Bienne, where I’m meeting the best boyfriend in the world, ciiiaaooo <3

@Thoughts

NEVER SETTLE FOR LESS

juli 1, 2017

På torsdag fikk jeg møtt en tidligere ski venninne, som jeg ikke hadde sett på en god stund. Det er alltid ekstra spennende med venner som du ikke har sett på lenge, for du vet nemlig ikke om dere passer sammen lengre. Heldigvis klikket vi faktisk på et høyere nivå enn vi var på tidligere, noe som jeg har lengtet etter så lenge. Kanskje dette er litt ærlig å si, men jeg merker at det er sinnsykt få som faktisk har turt å sette seg ambisjoner i livet. Noen slår seg til rette med at livet er som det er, istedenfor å jage etter det en vil ha. Kanskje det kommer av å ha vært tidligere toppidrettsutøver, eller om det er meg som menneske, men det ligger i min natur å jage etter det jeg vil ha. Jeg sier ikke at livet mitt er perfekt som det er nå, men det er på vei en plass. Jeg har hoppet i studentlivet, flyttet til Oslo (snart hehe) og jobber de timene jeg kan for å oppnå den friheten jeg vil ha. Og akkurat slik følte venninnen min det også. Hun hoppet på et studie i fjor, la skiene litt til side og jobber de timene hun kan for å oppnå det hun vil. Det finnes ikke noe mer attraktivt i mine øyne, enn personer med ambisjoner. «Never settle for less» er et motto jeg anbefaler alle. Du fortjener et godt liv, akkurat som alle andre, og hardt arbeid vil føre deg dit til slutt. Dagens lille «peptalk», haha! 
Nå er det tid for en koselig familie kveld med reker på menyen, snakkes <3

// On Thursday I finally got to meet an old ski friend, who I hadn’t seen in ages. It’s always a bit scary with friends you haven’t seen in a while, cause you don’t really know if you fit together anymore. Luckily we actually connected on a higher level than before, which I’ve been longing for. Maybe this is too honest to say, but I feel like there’s so many young people who doesn’t have ambitions in life. Some settle with life as it is, instead of chasing after what you really want. Maybe it’s because I’ve been a former skier, or its me as a person, but it feels natural for me to chase after what I want. I’m not saying my life is perfect right now, but its headed somewhere. I’ve thrown myself into the student world, moved to Oslo (soon hehe) and I work as many hours as possible to achieve the freedom I want. And there is nothing more attractive, in my opinion, than people with ambitions. «Never settle for less» is a quote I recommend everyone. You deserve the good life, just like everyone else, and hard work will get you there in the end. Today’s peptalk, haha.
Now its time for a cozy family evening with shrimps on the menu, talk soon <3 

@Thoughts

ONE ITEM, A HUNDRED THOUGHTS

juni 24, 2017

Det er ikke alltid like lett å være Rikke føler jeg. Noen dager er bedre enn andre. I det siste har jeg hatt et par tyngre dager, men nå kjenner jeg at energien er stigende igjen. Det er veldig ofte periodevis når jeg føler meg pigg, og når jeg ikke er helt på topp. Det henger ofte  sammen med min mentale innstilling, og jeg pleier som oftest å jobbe meg fortest mulig ut av den negative spirlaen jeg har en tendens til å gå inn i. Det er noe med sommer, som gir meg ekstra mye å tenke på. Det svirrer så mye kroppspress rundt omkring, og av og til blir jeg fanget i det selv. Av natur er jeg en veldig negativ person, og har jeg mindre energi, kan jeg lett falle tilbake i gamle mønster. Tilbake til de negative tankene, som igjen stjeler enda mer energi. Derfor er det så viktig for meg å prioritere, når jeg først havner i en sånn situasjon. Alltid kjenne på magefølelsen om jeg har godt av en joggetur, eller om jeg faktisk bare skal ta det rolig for en gangs skyld. Det er så lite som skal til, for å komme tilbake i gode emosjoner. Den gode «flow’en», som gjør at livet føles så lett.

// It’s not always easy to be Rikke sometimes, in my opinion. Some days are better than others. The last couple of days felt a bit harder than usual, but now I can feel the energy rise again. It’s always periods when I feel good, or not. It often depends on my mental attitude, and I usually work as fast as possible out of the negative spiral I tend to enter. It’s something about summer, that gives me a lot to think about. There is so much beauty sickness around in the world, and sometimes I get trapped myself. Im naturally a negative person, and when I have less energy, I often get trapped in old habits. Back to those negative thoughts, that again takes even more energy. Therefor its very important for me to prioritize, when it first happens. Always feel what’s good or not. The adjustments are so small in order to get back into good emotions. That good «flow», that makes life feel easy. 

Shopping kan ofte være en dans på roser, eller det motsatte. Det er så lite som skal til for å dra deg ned i misnøyen, og det var nettop den fellen jeg gikk i… nok en gang. Jeg gikk hovmodig inn i prøverommet, med et par badedrakter, årets store trend. Vanligvis er jeg en str S, men når str L ikke passer ordentlig, da føler jeg virkelig at noe er galt. Så begynner tankene å svirre.. Skuffet går jeg ut av prøverommet med et falskt smil, og leverer badedraktene pent over til dama i prøverommet. I det jeg går ut av butikken, faller fasaden. Hele t-bane turen hjem svirrer tankene fortsatt.

// Shopping can often be a bed of roses, or the opposite. All it takes is one bad piece of clothing, and automatically you’re feeling bad, exactly what I did… once again. Haughty I went into the fitting room, with a couple of bathing suit… this years big trend. Normally I’m a size S, but when L doesn’t fit properly, it feels like something is awfully wrong. And then the thoughts starts spinning.. Disappointed, I walked out of the fitting room with a fake smile, handed the bathing suits over to the lady in the fitting room. The moment I walk out of the store, my world collides. All the way home on the metro my thoughts are still spinning. Hva er galt med meg? //Whats wrong with me?
Er jeg blitt såpass stor? // Am I that big? 
Hvorfor har jeg ikke lagt merke til det før? //Why haven’t I noticed before? Have you ever felt that way?

@Thoughts

WHEN DO YOU HAVE TO STOP?

mai 30, 2017

Det er vanskelig å vite når man skal sette foten ned og si stopp.

// It’s hard to know when to put your foot down and say stop.

Når er du normal sliten, og når er du farlig sliten?

// When are you normal tired, and when are you dangerously tired? 

Farlig sliten, da mener jeg at du er på vei mot å utvikle ME. Det finnes mange som klarer seg uten å havne i de største gropene, men det du ikke legger merke til er de som ikke klarer seg. Det å være konstant sliten gjør noe med deg, med din mentalitet. Selvom jeg har vært igjennom en del med sykdommen, så er jeg fortsatt sett på som et mildt eksemplar på hva ME faktisk kan gjøre med deg. Jeg var kun sengeliggende i 6 måneder, KUN 6 måneder. For meg er det galskap å høre på andre fortelle meg historier om folk som har ligget der i over 2 år. Det å overleve 2 år sengeliggende, det står respekt av. Du kan ikke forestille deg den følelsen av å være hjelpesløs, før du faktisk er der selv. Jeg husker en gang at en venninne av meg slet med å være sliten, og følte at noe var galt. Hun valgte å gå til legen, men legen kunne ikke finne noe som helst. Legen fikk henne til å føle seg paranoid for å tro at noe var galt, bare fordi verdiene fra blodprøvene var normale. Føler du at noe er galt, skal du aldri tvile på deg selv. Det gjorde jeg, i hele to år, før jeg innså at det faktisk var noe fysisk feil med meg. Men se på meg nå, jeg har aldri hatt mer energi enn det jeg har nå. Uten min diagnose, hadde jeg aldri vært der jeg er i dag. Jeg er sunn, frisk og energisk. Det å ha energi er for meg veldig viktig, for uten energi er jeg ingenting. Jeg MÅ ha energi for å kunne gjøre ting, og når jeg har det så føles livet som en dans på roser.
I dag hadde jeg et intervju (som jeg gleder meg til å dele med dere!!), deretter slengte jeg på meg et par fargerike treningsklær og tok meg en tur ut i regnet! ÅH jeg er så lykkelig om dagen, alt går på skinner og jeg er proppfull av energi <3!!! Jeg har nettop ankommet Geilo, også drar jeg videre på en dagstur til Bergen i morgen tidlig. Så vi snakkes, cause mama needs her beauty sleep <3

// I mean dangerously tired is when you’re about to develop chronic fatigue. There are so many people who make it without falling too hard, but what you don’t see is those who doesn’t make it. To be constantly tired messes with you, with your mentality. Even though I’ve been through a lot with my disease, I’m still counted as a mild version of what chronic fatigue actually can do to you. I was only bedridden for 6 months, ONLY 6 months. For me it’s crazy to listen to stories where some have been bedridden for two years. To survive two years locked up in your room, that is respect. You can’t even imagine the feeling of being helpless, until you’re in the same situation yourself. I remember one time, where a friend of mine was a bit more tired then usually, and she felt that something was wrong. She went to the doctor, but the doctor couldn’t find anything. The doctor made her think she was paranoid for thinking that something was wrong, just because the values from the blood tests were normal. If you think something is wrong, never doubt yourself. Cause I did that for two whole years, until I figured that something had to be wrong with me physically. But look at me now, I’ve never been more energized. Without my diagnosis, I would have never been where I am today. I’m healthy, fresh and energized! To have energy for me is very important, cause without energy I’m nothing. I NEED energy to do stuff I want, and when I do life feels like a bed of roses. Today I had an exciting interview (which I’m looking forward to share with you!!), and after that I put on some colorful training clothes and marched out in the rain! OH I’m so happy nowadays, everything runs smoothly and I’m bursting with energy <3!!! I just arrived Geilo, and then a day trip to Bergen tomorrow morning. So we’ll talk later babes, mama needs her beauty sleep <3

@Thoughts

LET YOURSELF BE FLAWED

mai 25, 2017

Det å bli komfortabel med seg selv, det tar tid. Sommeren er rett rundt hjørnet, og jeg kan tenke meg at det er mange jenter der ute som gruer seg. Jeg har kickstartet sommeren med en tidlig ferie, siden Loïc kommer til å tilbringe hele sommeren i militæret. Vanligvis så pleier ferier stort sett å handle om trening, men ikke i år. Det føles rart, samtidig som det gir meg muligheter til å gjøre andre ting. Så klart det var hardt å motivere seg til intervalløkter i 30 varmegrader, men samtidig så var det på en måte verdt det. Nå har jeg ingenting som «må» gjøres, og jeg vet ikke helt om jeg liker det eller ikke. Med Loïc som kjæreste, så blir det selvfølgelig aktivitet. Vi har med oss oppblåsbare padle brett, som vi har brukt opp to ganger allerede. I tillegg til det så har vi planer om å en fjelltur i solnedgangen, og et par økter ved bassengkanten. Selvom jeg alltid har holdt meg i aktiv hele livet, så har jeg på en måte aldri følt at «sommerkroppen» noen sinne har vært innen rekkevidde. Jeg føler det på en måte er håpløst for meg å motivere meg til å trene for en optimal «sommerkropp», da jeg aldri får det resultatet jeg ønsker uansett. Som jeg har nevnt tidligere, så har jeg alltid hatt et par ekstra kilo å rutte meg da jeg var yngre, som har resultert i litt overflødig fett spesielt ved mage partiet. Magen min har alltid vært et sårt tema for meg, og hver sommer blir jeg alltid påminnet det. Så klart jeg er slankere enn jeg har vært på lenge, men allikevel tar jeg meg selv i å være misfornøyd med kroppen min. Jeg skulle ønske jeg kunne være fornøyd som jeg er, men som sagt så er jeg en perfeksjonist. Det er nok ikke noe feil med kroppen min, men heller hodet mitt. Jeg er mester på å snakke meg selv ned, og jeg jobber med meg selv hver dag.
For en dag, så skal jeg kunne stå foran speilet og bare tenke «wow, så flott du er!»

 

// Getting comfortable in your own skin is a working process, and it takes time. Summer is right around the corner, and I can only imagine how many girls out there who’s already afraid. I kickstarted my summer with an early vacation, since Loïc is spending his whole summer in the military. Normally vacations are for summer trainings, but not this year. It feels kind of weird, but at the same time it gives me the opportunity to do other stuff. Of course it was hard to motivate myself for intervals in 30 degrees, but at the same time it was worth it. Now I have noting that «needs» to be done, and I’m not sure if I like it or not. With Loïc as a boyfriend, we are for sure active on vacations. He brought inflatable padle boards, which we’ve already used twice. In addition to that we are planning to do a hike and a few workouts by the pool. Even though I’ve been active my whole life, I’ve never felt comfortable in my own skin. I feel that its kind of hopeless to motivate myself to achieve the «summer body», cause I never get the results I want. As I’ve told you guys before, I had a few extra kilos when I was younger, which makes my stomach fat a bit looser then I normally prefer. My stomach has always been a touchy subject for me, and every summer reminds me of that. Of course I’m a lot skinnier then I’ve been in a long time, but yet I feel dissatisfied with my body. I just wish I could be happy as I am, but sadly I’m a perfectionist. There’s probably nothing wrong with my body, just my head. I’m a champion at beating myself up, and I’m working on it every single day.
Cause one day. I wanna be able to look in the mirror and just think «wow, you look great!»

@Thoughts

THE KEY TO ETERNAL HAPPINESS

mai 16, 2017

Bedre med en «oops» enn en «hva om», syntes ikke du og? Hele livet mitt har jeg alltid undret «hva om», istedenfor å bare gå for det og heller stå igjen med en «oops». Da har du i hvert fall prøvd, og kan avskrive det. Nå går jeg for det, virkelig. Jeg vil hjelpe deg der ute, som trenger hjelp, og tro meg når jeg sier at jeg gjør alt jeg kan for å få det til. Tiltoppen (nettsiden min) er tilgjengelig, men det er ikke det eneste jeg vil tilby. Det er tydelig at det vi spiser spiller en stor rolle i forhold til vår helse og livskvalitet, men det jeg tror spiller størst rolle er vår mentalitet. Med en optimal kropp og mentalitet så kan du oppnå HVA SOM HELST, så lenge du brenner for det. Ikke tro at det du brenner for nå, er det du nødvendigvis kommer til å brenne for i fremtiden. Det handler om å finne ut hva du vil i livet, hva som ligger ditt hjerte nært og kjært. For meg var alpint min lidenskap da jeg var yngre, men etterhvert som jeg ble eldre forandret det seg. Jeg elsker ski, misforstå meg rett, men det er ikke det jeg vil dedikere livet mitt til. Etter alt jeg har erfart og lært, føler jeg et ansvar for å gjøre vår neste generasjonen bevisst. I den verden vi lever i er det så mye ansvar og press, som egentlig vi legger på oss selv. Vi må lære oss å sette pris på oss selv, tro på at kjærligheten vi har til oss selv er mer enn nok. Du trenger ikke andre til å bekrefte deg som person, for å være bra nok. Nøkkelen til god livskvalitet er å elske deg selv, hvis du klarer det uavhengig av andre, så har du knekt koden til evig lykke. For når du føler deg verdifull, så tiltrekker du deg alt det gode livet har å tilby.
Er ikke det det vil alle ønsker her i livet? Evig lykke? 
Det er her mitt neste prosjekt passer perfekt, og jeg gleder meg sånn til å dele sluttresultatet med dere <3

// Better an «oops» then a «what if», don’t you think too? Throughout my life I’ve always wondered «what if», instead of going for it and get an «oops». At least you know you tried. Now I’m going for it 100%. I want to help people out there, who needs help, and believe me I’m working 24/7 to succeed. Tiltoppen (my website) is finished, but that’s not all I got. It’s obvious that what we eat affects our health and quality of life, but I truly believe that our mentality has an even greater role. With an optimal body and mentality you can achieve WHATEVER YOU WANT, as long as you’re passionate about it. Dont expect that what you are passionate about now, is necessarily what you’ll be passionate about in the future. It’s all about figuring out what your life’s purpose is, from within your heart. I loved skiing, dont get me wrong, it just wasn’t what I wanted to dedicate my whole life to. After everything I’ve been through and learned, I feel a responsibility to make our next generation conscious. The world we live in involves a lot of responsibility and pressure, which we can blame on ourselves. We need to start learning how to appreciate ourselves, and believe that the love we have for ourselves is more than enough. You dont need others approval, to be good enough. The key to a good life is to love yourself, if you manage that independently of others, you’ve solved the puzzle to eternal happiness. Because when you feel valuable, you attract all the good stuff life has to offer. 
Isn’t that what we all want? Eternal happiness?
This is where my next project fits perfectly in, and I can’t wait to share the end results with you guys <3