@Thoughts

SUMMER MAKES ME ANXIOUS

mai 4, 2017

  Sommeren er rett rundt hjørnet, noe som føles bra men samtidig litt skummelt. Som mange vet så var ikke jeg akkurat den slankeste på barneskolen, og jeg det fikk jeg ofte høre. Helt fra første klasse fikk jeg kommentarer som «tjukken» slengt i trynet. Jo eldre jeg ble, jo mer gikk det inn på meg. Jeg husker så godt de kveldene jeg lå og gråt i frykt for neste skoledag, på grunn av noen små kommentarer. Men små kommentarer er ofte de som sårer mest, de små kommentarene du får høre støtt og stadig.

Du er for tjukk til å være med på fotball, du er for tjukk til å hoppe tau, og du er i hvert fall for tjukk til å bli likt av gutter.

Jeg lot hver og en kommentar gli forbi i stillhet, og jeg overlevde 6 år på den skolen, takket være min familie og beste venn. Etter sjette klasse så valgte vi å flytte til Geilo, et sted som tok meg imot med åpne armer.  Du skjønner, all fortid er som arr, de gjør ikke vondt lengre men de synes for det om. Sommeren er en tid som byr på mye kroppspress, hvor du blir omringet av de flotteste kroppene. Mange ser sikkert på meg som normalvektig, men det er ikke det jeg ser i speilet. Jeg ser fortsatt den lille, litt overvektige og usikre jenten som ble mobbet i ung alder.

// The summer is right around the corner, and it feels good at the same time as it feels scary. As some of you maybe know, I wasn’t the skinniest person back at elementary school, and the kids weren’t shy about letting me know. From day one I got comments like «fatty» thrown in my face. The older I got, the more it got to me. I remember so well the nights were I cried myself to sleep in fear of the next day of school, because of some small comments. But the small comments are usually the ones that hurts the most, you get them day after day.  

You’re too fat to play soccer, you’re too fat to jump rope, and you’re clearly too fat to be liked by guys. 

I let every single comment pass me by in silence, and I survived 6 years at that school, thanks to my family and best friend. After 6 years we decided to move to Geilo, a place that welcomed me with open arms. You know, the past is like scars, they doesn’t hurt anymore but you can still see them. The summer contains a lot of beauty sickness, where you are surrounded by beautiful bodies. Many of you may look at me as normal weight, but that’s not what I see in the mirror. I still see that little, a bit overweight and insecure girl that was bullied at young age. 

No Comments

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: