@Thoughts

LOVE YOURSELF

april 7, 2017
THE RING THAT MEANS EVERYTHING.DSC01951

DSC01934

DSC01943

DSC01945

FullSizeRender 2«Rikke ringen» min betyr mer enn det mange vet, den symboliserer kjærlighet til meg selv. 2014 var et tungt år for meg, ski gikk dårlig og energinivået mitt var lavt. Jeg tok et par dumme avgjørelser den høsten (som jeg kunne vært foruten), men som også ga meg en god lærepenge. Jeg prøvde å straffe meg selv, få oppmerksomhet fra de rundt meg, bli sett og anerkjent.   
Livet mitt var på vei i grøften, men heldigvis så fikk jeg en hjelpende hånd.
Som en klapp på skulderen til meg selv i det nye året (2015), så marsjerte meg og min søster bort til Høyer på Skøyen, gikk inn og kjøpte meg den anerkjente «Rikke ringen». Jeg hadde spart opp penger og planlagt det nøye, kr 2800 er ikke småpenger for en jente uten premiepenger i baklomma. 

Det jeg prøver å si er takk Maria, takk for at du hjalp meg.
Jeg håper du får verdens fineste bursdag, for du fortjener det VIRKELIG. 
Jeg er veldig glad i deg, selvom jeg ikke sier det ofte nok<3
HIPP HIPP HURRA!

// The «Rikke ring» means a lot more to me than many knows, it symbolizes love to myself. 2014 was a rough year for me, where skiing didn’t go as I’d hoped and my energy level was low. I made a few stupid decisions that fall (which I could’ve avoided), but I learned a lot from it. I tried to punish myself, get attention from the people around me, to be seen and approved. 
My life was about to hit rock bottom, but luckily I got a helping hand. 
As a pad on the back for myself in the new year (2015), me and my sister marched over to Høyer at Skøyen, and went in to buy the well knows «Rikke ring». I had saved up money and planned it wisely, 2800 norwegian kroners isn’t loose change for a girl without prize money in the back of my pocket.

What I’m trying to say is thank you Maria, thank you for helping me. 
I hope you get the best birthday ever, cause you REALLY deserve it. 
I love you to the moon and back, even though I don’t say it enough.
HIP HIP HURRAY!

No Comments

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: