@Thoughts

THE KEY TO ETERNAL HAPPINESS

mai 16, 2017

Bedre med en «oops» enn en «hva om», syntes ikke du og? Hele livet mitt har jeg alltid undret «hva om», istedenfor å bare gå for det og heller stå igjen med en «oops». Da har du i hvert fall prøvd, og kan avskrive det. Nå går jeg for det, virkelig. Jeg vil hjelpe deg der ute, som trenger hjelp, og tro meg når jeg sier at jeg gjør alt jeg kan for å få det til. Tiltoppen (nettsiden min) er tilgjengelig, men det er ikke det eneste jeg vil tilby. Det er tydelig at det vi spiser spiller en stor rolle i forhold til vår helse og livskvalitet, men det jeg tror spiller størst rolle er vår mentalitet. Med en optimal kropp og mentalitet så kan du oppnå HVA SOM HELST, så lenge du brenner for det. Ikke tro at det du brenner for nå, er det du nødvendigvis kommer til å brenne for i fremtiden. Det handler om å finne ut hva du vil i livet, hva som ligger ditt hjerte nært og kjært. For meg var alpint min lidenskap da jeg var yngre, men etterhvert som jeg ble eldre forandret det seg. Jeg elsker ski, misforstå meg rett, men det er ikke det jeg vil dedikere livet mitt til. Etter alt jeg har erfart og lært, føler jeg et ansvar for å gjøre vår neste generasjonen bevisst. I den verden vi lever i er det så mye ansvar og press, som egentlig vi legger på oss selv. Vi må lære oss å sette pris på oss selv, tro på at kjærligheten vi har til oss selv er mer enn nok. Du trenger ikke andre til å bekrefte deg som person, for å være bra nok. Nøkkelen til god livskvalitet er å elske deg selv, hvis du klarer det uavhengig av andre, så har du knekt koden til evig lykke. For når du føler deg verdifull, så tiltrekker du deg alt det gode livet har å tilby.
Er ikke det det vil alle ønsker her i livet? Evig lykke? 
Det er her mitt neste prosjekt passer perfekt, og jeg gleder meg sånn til å dele sluttresultatet med dere <3

// Better an «oops» then a «what if», don’t you think too? Throughout my life I’ve always wondered «what if», instead of going for it and get an «oops». At least you know you tried. Now I’m going for it 100%. I want to help people out there, who needs help, and believe me I’m working 24/7 to succeed. Tiltoppen (my website) is finished, but that’s not all I got. It’s obvious that what we eat affects our health and quality of life, but I truly believe that our mentality has an even greater role. With an optimal body and mentality you can achieve WHATEVER YOU WANT, as long as you’re passionate about it. Dont expect that what you are passionate about now, is necessarily what you’ll be passionate about in the future. It’s all about figuring out what your life’s purpose is, from within your heart. I loved skiing, dont get me wrong, it just wasn’t what I wanted to dedicate my whole life to. After everything I’ve been through and learned, I feel a responsibility to make our next generation conscious. The world we live in involves a lot of responsibility and pressure, which we can blame on ourselves. We need to start learning how to appreciate ourselves, and believe that the love we have for ourselves is more than enough. You dont need others approval, to be good enough. The key to a good life is to love yourself, if you manage that independently of others, you’ve solved the puzzle to eternal happiness. Because when you feel valuable, you attract all the good stuff life has to offer. 
Isn’t that what we all want? Eternal happiness?
This is where my next project fits perfectly in, and I can’t wait to share the end results with you guys <3

No Comments

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: