@Thoughts

IMPERFECT IS THE NEW PERFECT

april 11, 2017

afc3c6f2fcf30643b5a744c6b67e75a2  

Vi streber sånn etter å nå urealistiske idealer, fremfor å se det gode i oss selv. Hvorfor kan ikke du være tilfreds med den du er, akkurat NÅ? Fordi du trenger anerkjennelse for at DU skal føle deg bra nok. Og når du får anerkjennelsen, så føles det ikke like bra som du hadde forestilt deg. For meg har dette vært en stor byrde, det å føle seg bra nok. Fra jeg var ca. 15/16 år gammel, har resultatene mine på ski vært dalende. Det var rundt denne tiden jeg fikk diagnosen med ME, er det så rart?
Jeg gikk rundt å sa til meg selv at jeg ikke var bra nok, og at jeg bare var en byrde for mine nære og kjære. Heldigvis fikk jeg hjelp til å håndtere mine tanker og følelser, som gjør at jeg har mye mer kontroll enn noen sinne.
Jeg sier ikke at jeg aldri kritiserer meg selv, men nå er jeg bevisst og gjør endringer om jeg må.
<3 ELSK DEG SELV <3 

// We strive for unrealistic ideals, instead of seeing the good in ourselves. Why can’t you be happy with who you are, right NOW? Because you seek for recognition from others in order for you to feel good about yourself. And when you get that recognition, it doesn’t feel as good as you’d hoped for. For me this was a burden for me, to not feel good enough. From I was around 15/16 years old, my results has been waning. It was around this period I got diagnosed with chronic fatigue, is that so strange?
I told myself everyday that I wasn’t good enough, that I was a burden for my near and dear ones. Luckily I got help to deal with my feelings and thoughts, which I am in control of more than ever.
I’m not saying I dont criticize myself anymore, but I’ve become more aware and I make changes if I have to. 
<3 LOVE YOURSELF <3

No Comments

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: