@Thoughts

WHEN DO YOU HAVE TO STOP?

mai 30, 2017

Det er vanskelig å vite når man skal sette foten ned og si stopp.

// It’s hard to know when to put your foot down and say stop.

Når er du normal sliten, og når er du farlig sliten?

// When are you normal tired, and when are you dangerously tired? 

Farlig sliten, da mener jeg at du er på vei mot å utvikle ME. Det finnes mange som klarer seg uten å havne i de største gropene, men det du ikke legger merke til er de som ikke klarer seg. Det å være konstant sliten gjør noe med deg, med din mentalitet. Selvom jeg har vært igjennom en del med sykdommen, så er jeg fortsatt sett på som et mildt eksemplar på hva ME faktisk kan gjøre med deg. Jeg var kun sengeliggende i 6 måneder, KUN 6 måneder. For meg er det galskap å høre på andre fortelle meg historier om folk som har ligget der i over 2 år. Det å overleve 2 år sengeliggende, det står respekt av. Du kan ikke forestille deg den følelsen av å være hjelpesløs, før du faktisk er der selv. Jeg husker en gang at en venninne av meg slet med å være sliten, og følte at noe var galt. Hun valgte å gå til legen, men legen kunne ikke finne noe som helst. Legen fikk henne til å føle seg paranoid for å tro at noe var galt, bare fordi verdiene fra blodprøvene var normale. Føler du at noe er galt, skal du aldri tvile på deg selv. Det gjorde jeg, i hele to år, før jeg innså at det faktisk var noe fysisk feil med meg. Men se på meg nå, jeg har aldri hatt mer energi enn det jeg har nå. Uten min diagnose, hadde jeg aldri vært der jeg er i dag. Jeg er sunn, frisk og energisk. Det å ha energi er for meg veldig viktig, for uten energi er jeg ingenting. Jeg MÅ ha energi for å kunne gjøre ting, og når jeg har det så føles livet som en dans på roser.
I dag hadde jeg et intervju (som jeg gleder meg til å dele med dere!!), deretter slengte jeg på meg et par fargerike treningsklær og tok meg en tur ut i regnet! ÅH jeg er så lykkelig om dagen, alt går på skinner og jeg er proppfull av energi <3!!! Jeg har nettop ankommet Geilo, også drar jeg videre på en dagstur til Bergen i morgen tidlig. Så vi snakkes, cause mama needs her beauty sleep <3

// I mean dangerously tired is when you’re about to develop chronic fatigue. There are so many people who make it without falling too hard, but what you don’t see is those who doesn’t make it. To be constantly tired messes with you, with your mentality. Even though I’ve been through a lot with my disease, I’m still counted as a mild version of what chronic fatigue actually can do to you. I was only bedridden for 6 months, ONLY 6 months. For me it’s crazy to listen to stories where some have been bedridden for two years. To survive two years locked up in your room, that is respect. You can’t even imagine the feeling of being helpless, until you’re in the same situation yourself. I remember one time, where a friend of mine was a bit more tired then usually, and she felt that something was wrong. She went to the doctor, but the doctor couldn’t find anything. The doctor made her think she was paranoid for thinking that something was wrong, just because the values from the blood tests were normal. If you think something is wrong, never doubt yourself. Cause I did that for two whole years, until I figured that something had to be wrong with me physically. But look at me now, I’ve never been more energized. Without my diagnosis, I would have never been where I am today. I’m healthy, fresh and energized! To have energy for me is very important, cause without energy I’m nothing. I NEED energy to do stuff I want, and when I do life feels like a bed of roses. Today I had an exciting interview (which I’m looking forward to share with you!!), and after that I put on some colorful training clothes and marched out in the rain! OH I’m so happy nowadays, everything runs smoothly and I’m bursting with energy <3!!! I just arrived Geilo, and then a day trip to Bergen tomorrow morning. So we’ll talk later babes, mama needs her beauty sleep <3

No Comments

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: